biegły rewident nr 1318
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę pod numerem 5

Kontakt:

ul. Armii Krajowej 3/308 tel. 609-475-600
38-400 Krosno
NIP: 684-000-46-58 e-mail biuro.jaguszewski@gmail.com
 

Samodzielna działalność gospodarcza w formie biura rachunkowego prowadzona jest od 1991 r. Głównym przedmiotem działalności biura jest wykonywanie czynności rewizji finansowej, to jest badanie i dokonywanie przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających, które są określone w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej
Poza powyższym biuro wykonuje zlecone zadania, dopuszczalne przez obowiązujące przepisy w zakresie:

  1. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych;
  2. doradztwa podatkowego;
  3. prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
  4. działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
  5. wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
  6. świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
  7. świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Aktualnie kadrę biura stanowią dwie osoby z uprawnieniami biegłego rewidenta.

 

Formularz kontaktowy:
imię, nazwisko
nr telefonu lub adres e-mail
Treść pytania
© 2020 Biuro Rachunkowe Andrzej Jaguszewski www.niepokoj.com